Camera nhiệt hồng ngoại Chauvin Arnoux CA 1950

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ: khởi động sau 3 giây
  • Một bảng phát xạ có thể được làm giàu theo ý muốn
  • Khả năng đổi tên hình ảnh và nhiệt kế theo trang web

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.