Camera nhiệt hồng ngoại GEO-Fenel FTI300

13.970.000

Nhà sản xuất:
  • Khả năng lưu trữ hình ảnh: 6,000 hình.
  • Thời gian tự động tắt: 10 phút.
  • Nhiệt độ làm việc: 0oC – +50oC.
  • Độ ẩm làm việc: 10%RH – 90%RH.
  • Trọng lượng: 410g.
Camera nhiệt hồng ngoại FTI300
Camera nhiệt hồng ngoại GEO-Fenel FTI300

13.970.000