Camera nhiệt hồng ngoại Chauvin Arnoux CA 1950

Nhà sản xuất:
  • Tốc độ: khởi động sau 3 giây
  • Một bảng phát xạ có thể được làm giàu theo ý muốn
  • Khả năng đổi tên hình ảnh và nhiệt kế theo trang web

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.