Camera nhiệt Laserliner 82.073A

Nhà sản xuất:
  • Sự chính xác: ± 2 ° C hoặc ± 2% giá trị đo
  • Phạm vi đo lường: -20 ° C … 250 ° C
  • Trưng bày: Màn hình màu 2,8 “, 240 x 320 Pixel