Camera nhiệt Fluke VT02

Nhà sản xuất:
  • -10 ° C đến + 250 ° C (14 ° F đến 482 ° F) Phạm vi đo nhiệt độ
  • 2 ° C hoặc 2% (ở mức 25 ° C danh nghĩa, tùy theo mức nào lớn hơn) Độ chính xác
  • Phát hiện các vấn đề ngay lập tức với hình ảnh pha trộn kỹ thuật số và nhiệt
  • Xác định các điểm nóng và lạnh với các điểm đánh dấu nhiệt độ
  • Thực hiện kiểm tra nhanh hơn 30 lần so với nhiệt kế hồng ngoại truyền thống
  • Khắc phục sự cố tài liệu và giao tiếp hiệu quả với phần mềm báo cáo SmartView
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.