Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR1650 (-32 ~ 1650℃)

Nhà sản xuất:

Phạm vi nhiệt độ: -18 ~ 1650 ℃ (0 ~ 3002)

Độ chính xác: ± 1,5% hoặc ± 1,5 ℃

Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃

Tỷ lệ khoảng cách tại chỗ: 50: 1

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.