Nhiệt kế hồng ngoại TES-1327KUSB

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD ngược sáng.
  • Nhắm mục tiêu bằng laser.
  • Chức năng tối đa / tối thiểu.
  • Bộ nhớ dữ liệu thủ công và chức năng đọc. (99 bộ)
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.