Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR1150(-32 ~ 1150℃)

Nhà sản xuất:

Phạm vi nhiệt độ: :-32 ~ 1150℃ ( -26~2102℉)
Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
Tỷ lệ đo khoảng cách tại chỗ: 12: 1

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.