Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR1850 (200 ~ 1850℃)

Nhà sản xuất:

Phạm vi nhiệt độ: 200 ~ 1850℃ ( 392~3362℉)

Độ chính xác: ± 1,5% hoặc ± 1,5 ℃

Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃

Tỷ lệ khoảng cách tại chỗ: 80: 1

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.