Nhiệt kế hồng ngoại Testo 845-HM laser

Nhà sản xuất:
    • Quang học có thể chuyển đổi cho các phép đo trường xa (75: 1) và lấy nét gần (1 mm, khoảng cách 70 mm)
    • Bộ nhớ dụng cụ cho 90 giao thức đo lường
    • Màn hình hiển thị ngược (3 dòng) hiển thị ° C,% RH, ° C td, min./max. các giá trị, giá trị giới hạn cảnh báo và phát xạ
    • Tài liệu dữ liệu đo lường trên trang web với máy in báo cáo Testo
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.