Nhiệt kế hồng ngoại Huatec HIR700 (-50 ~ 550℃)

Phạm vi nhiệt độ: -50 ~ 700℃ (-58~1292℉)
Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1.5 ℃
Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 ℃
Tỷ lệ đo khoảng cách tại chỗ: 12: 1

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.