Máy phát độ dẫn điện Delta Ohm DO9786T-R1

Nhà sản xuất:
  • Có màn hình: LCD
  • Tiêu chuẩn IP: IP64
  • Cảm biến đo: Độ dẫn nhiệt
  • Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA