Máy phát tín hiệu vi sóng KEYSIGHT M9384B VXG, 1 MHz – 44 GHz

Nhà sản xuất:
  • Công suất đầu ra: 39 GHz: +24 dBm
  • Kích thước (L x W x H): 583 mm x 445 mm x 194 mm
  • Yêu cầu công suất: 1000 W
  • Khối lượng tịnh: 35 kg