Máy phát áp suất chênh lệch Yokogawa EJA210A

Nhà sản xuất:
  • Biến chính : ± 0,075% Span
  • Biến thứ cấp : ± 0,2% của Span