Máy phát áp suất Yokogawa EJA118E

Nhà sản xuất:
  • Biến chính : ± 0,2% của DP Span
  • Biến thứ cấp : ± 0,5% SP Span