Bộ tạo dạng sóng tùy ý Keysight M8100 Series (AWG)

Nhà sản xuất:
  • Tỷ lệ mẫu: 8 đến 256 GSa / s
  • Độ phân giải bit: 8 đến 14 bit
  • Băng thông tương tự: 4 đến 65 GHz