Máy lấy mẫu hạt Kanomax CEGRIT

Nhà sản xuất:
  • Dễ dàng cài đặt và bảo trì thấp
  • Tỷ lệ hiệu quả chụp mẫu – thường là 99%
  • Có sẵn đường ống thanh lọc áp suất dương
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.