Máy đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2,O2,CO Lutron AQ-9901SD

Nhà sản xuất:
  • Khoảng CO2: 0 đến 4,000 ppm x 1 ppm.
  • Khoảng O2: 0 đến 30,0% x 0,1%.
  • Phạm vi CO: 0 đến 1.000 ppm x 1 ppm

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.