Máy đo Carbon Dioxide PCE-AQD 10-ICA incl

Nhà sản xuất:
  • Lưu dữ liệu trên thẻ nhớ SD
  • Đo 3 thông số về chất lượng không khí
  • Đo CO2, nhiệt độ không khí và độ ẩm
  • Hoạt động chính, bộ chuyển đổi nguồn A / C