Đồng hồ áp suất Badotherm BDT20

Nhà sản xuất:
  • Giá trị đo nhỏ nhất: -1bar
  • Giá trị đo lớn nhất: 40 bar
  • Các cấp chính xác:  1% MR
  • Bảo hành 12 tháng
  • Xuất xứ: Hà Lan