Đồng hồ áp suất Badotherm BDT18

Nhà sản xuất:
  • Giá trị đo nhỏ nhất: -1 bar
  • Giá trị đo lớn nhất: 1600 bar
  • Các cấp chính xác:  1.6% FSV 1.0% FSV 1.0% FSV
  • Bảo hành 12 tháng
  • Xuất xứ: Hà Lan