Đồng hồ áp suất âm (0 -1000KPA)

  • Đo áp suất âm từ 0 tới -1000KPA
  • Bảo hành 12 tháng
  • Xuất xứ: Nhật, Mỹ, Đức, Anh…