Cân bàn điện tử 60kg Vogel 273059 Đức

Nhà sản xuất:

Cân bàn điện tử 60kg Vogel 273059 Đức

Phạm vi đo tối đa: 60 kg / 150 kg

Số đọc: 20 g / 50 g

Đĩa cân: 318 mm x 308 mm x 75 mm

Kích thước LCD Đơn vị: 225 mm x 110 mm x 45 mm

Độ lặp lại: 20 g / 50 g