Cân tiểu li điện tử 500g Vogel 273003 Đức

Nhà sản xuất:

Cân tiểu li điện tử 500g Vogel 273003 Đức

Tải trọng của cân: 500g

Độ chính xác/bước nhảy của cân: 0.1 gam

Đường kính đĩa cân: 150mm

Kích thước cân điện tử: 170 x 240 x 39 mm

Trọng lượng cân: 600 g