Cân treo điện tử 1 tấn Vogel 273100 Germany

Nhà sản xuất:
  • Tải trọng của cân: 1000kg
  • Độ chính xác/bước nhảy của cân: ±100g
  • Kích thước móc treo A: 80mm
  • Độ mở ngàm treo dưới B: 40mm