Cân bàn điện tử 150kg Vogel 273061 Đức

Nhà sản xuất:

Cân bàn điện tử 150kg Vogel 273061 Đức

– Màn hình chỉ thị lớn, co chữ cao tới 25mm.
– Đơn vị đo lường kg hoặc lb.
– Bộ chỉ thị nối với cân bằng cáp dài 1,8m.
– Phím chức năng tối giản, chỉ với 4 phím.