Cân điện tử 8000g Vogel 273323 Germany

Nhà sản xuất:

Cân điện tử 8000g Vogel 273323 Germany

  • Model: 273323
  • Tải trọng của cân: 8000g
  • Độ chính xác/bước nhảy của cân: ±1 gam.
  • Độ lặp lại: ±3g
  • Vật liệu mặt bàn cân: Inox.