Bộ kit kiểm tra cáp Extech CT40

1.713.000

Nhà sản xuất:
  • Số lần hiển thị: 2.000 lần
  • Độ chính xác cơ bản: 1,0%
  • Điện áp DC / AC: 0,1 mV đến 600 VDC; 1 mV đến 600 VAC
  • Đo dòng DC / AC : 0,1 µA đến 200 mA
Bộ kit kiểm tra cáp Extech CT40
Bộ kit kiểm tra cáp Extech CT40

1.713.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.