Máy kiểm tra cáp đa mạng Peakmeter PM6816

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Cấp độ dòng thử nghiệm, cực dương và cực âm
  • Kiểm tra kết nối giữa cáp mạng và cổng switch.
  • Kiểm tra tính liên tục của dây dẫn

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT