Bộ kiểm tra cáp mạng Extech TG20

445.300

Nhà sản xuất:
  • Xác định cặp dây, kiểm tra tính liên tục và kiểm tra đường dây điện thoại phân cực
  • Máy phát với cáp đầu ra được kết thúc trong đầu nối điện thoại RJ11 kiểu mô-đun
  • Máy phát bơm tín hiệu theo dõi vào cáp, kiểm tra đường dây điện thoại và thực hiện kiểm tra liên tục
Máy kiểm tra cáp mạng, Bộ kiểm tra cáp mạng Extech TG20
Bộ kiểm tra cáp mạng Extech TG20

445.300