Máy dò cáp PCE-CL 10

Nhà sản xuất:

– Tìm các đường ống kim loại ẩn, giấu, chôn hoặc ngầm hoặc dây dò đường ống được tìm thấy trong sàn, trần, tường, bê tông và gạch
– Xác định vị trí cáp điện, đường dây, mạch điện, điểm ngắn mạch và điểm nối đất
– Kiểm tra ống bảo vệ và cáp đồng trục
– Sử dụng phương pháp dẫn điện