Máy dò cáp PCE-NCV 10

Nhà sản xuất:

– Phát hiện điện áp không tiếp xúc
– Chế độ tự động và thủ công
– Phạm vi phát hiện điện áp rộng
– Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh
– Kích thước nhỏ gọn