Máy kiểm tra cáp Fluke Networks DSX2-5-IE-K1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Xác nhận rằng cáp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Khởi động nhanh hơn: Đảm bảo hiệu suất của cáp khi chế tạo máy, vận hành và sau khi thực hiện các thay đổi.
  • Ngăn chặn thời gian chết: Tìm các loại cáp biên dễ bị rung, ẩm, ồn và nhiệt độ.
  • Khắc phục sự cố về tốc độ: Tránh lãng phí thời gian lắp đặt các cáp bỏ qua.
  • Xác định chính xác loại và vị trí cáp bị hỏng — hoặc chứng minh điều đó

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT