Bộ ghi dữ liệu rung động, độ ẩm và nhiệt độ – testo 184 G1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Không giới hạn thời gian hoạt động
  • Trình ghi dữ liệu tất cả trong một: dữ liệu đo lường PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
  • Giám sát vận chuyển tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT