Máy phân tích độ rung PCE-VDR 10

Nhà sản xuất:

– Đo gia tốc (m / s, g, ft / s) và tốc độ (mm / s, cm / s, in / s)
– Ghi dữ liệu tự động có thể điều chỉnh
– Bộ nhớ thẻ SD
– Giao diện RS-232 và USB

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.