Máy đo độ rung TES-3100

Nhà sản xuất:
  • Đo gia tốc, Vận tốc và chuyển vị
  • Đo PP RMS, EQ PEAK và EQ
  • Phạm vi đo rung động rộng bằng cách sử dụng độ nhạy khác nhau của gia tốc kế
  • Chức năng ghi tối đa / tối thiểu
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.