Máy đo độ rung TES-3102

Nhà sản xuất:

• Đo gia tốc, Vận tốc và dịch chuyển
• Đo lường RMS, EQ PEAK và EQ PP
• Dải đo rung động rộng

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.