Đồng hồ vạn năng số Testo 760-1

Nhà sản xuất:
.
.
.
.