Máy đo độ rung TES-3101

Nhà sản xuất:
  • Đo gia tốc, Vận tốc và chuyển vị
  • Đo PP RMS, EQ PEAK và EQ
  • Phạm vi đo rung động rộng bằng cách sử dụng độ nhạy khác nhau của gia tốc kế
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.