Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ để giám sát vận chuyển – Testo 184 T4

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Không giới hạn thời gian hoạt động
  • Ứng dụng lên đến -80 ° C để vận chuyển với đá khô
  • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ tất cả trong một: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra chấp nhận 3.1 theo tiêu chuẩn DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng
  • Giám sát vận chuyển với tài liệu: Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT