Bộ ghi dữ liệu Hioki HiCORDER MR8880

Nhà sản xuất:
  • CAT III 600V
  • Đo trực tiếp đường dây điện 480V
Danh mục: