Máy ghi mức RION LR-07

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 
  • Kích thước: 122 (H) × 250 (W) × 325 (D) mm
  • Trọng lượng 3,6 kg 
Danh mục: