Thiết bị ghi dữ liệu Wifi Delta Ohm HD50

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Dễ sử dụng: nó có thể được truy cập trực tiếp bằng trình duyệt web
  • Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc trong mạng với hàng trăm trình ghi nhật ký
  • Phần mềm bổ sung cho tất cả các giải pháp: cơ sở dữ liệu cục bộ trên PC, cơ sở dữ liệu trên máy chủ cục bộ, dựa trên đám mây

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT