USB ghi nhiệt độ độ ẩm Extech RHT10

1.950.000 1.541.800

Nhà sản xuất:
  • 32.000 bài đọc (16.000 cho mỗi thông số: Độ ẩm / Nhiệt độ)
  • Tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu có thể chọn: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sáng, 6 giờ sáng, 12 giờ sáng, 24 giờ
  • Chỉ báo điểm sương qua phần mềm Windows (bao gồm)
USB ghi nhiệt độ độ ẩm Extech RHT10
USB ghi nhiệt độ độ ẩm Extech RHT10

1.950.000 1.541.800

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.