Usb ghi nhiệt độ Extech TH10

1.027.800

Nhà sản xuất:
  • 32.000 dữ liệu đọc ghi nhật ký
  • Độ chính xác lên tới ± 2 ° F
  • Ngưỡng báo động có thể chọn
  • Chỉ báo trạng thái qua đèn LED
Usb ghi nhiệt độ Extech TH10
Usb ghi nhiệt độ Extech TH10

1.027.800