Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270

2.055.800

Nhà sản xuất:
  • Độ ẩm: 0 đến 100% RH (Chỉ dành cho kiểu 42275)
  • Nhiệt độ: -40 ° đến 185 ° F
  • Tốc độ lấy mẫu từ 1 giây đến 2 giờ
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270
Nhiệt ẩm kế tự ghi Extech 42270

2.055.800

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.