Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160E

Nhà sản xuất:
  • Dung lượng lưu trữ lớn, lên tới 32.000 giá trị đo.
  • Vỏ bảo vệ theo tiêu chuẩn Ip20.
  • Pin 12 tháng, có thể thay thế.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.