Đầu dò nhiệt độ Testo VAC

Nhà sản xuất:
  • Lý tưởng để đo, cân bằng. xử lý sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống thông gió nhiều đầu ra.
  • Đo vận tốc không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, bóng ướt / điểm sương.
  • Tự động tính toán lưu lượng.
  • Đo lưu lượng RH và không khí được thực hiện bởi model 605i, 405i, 410i. Kết quả hiển thị qua ứng dụng đầu dò thông minh.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.