Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 THE

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ độ ẩm với cảm biến tích hợp.
  • Dễ ngụy trang trong môi trường.
  • Kết nối, báo cáo, phân tích dữ liệu nhiệt độ độ ẩm, ánh sáng, tia UV qua Testo Cloud. Thông báo qua Email, SMS.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.