Nhiệt kế tự ghi Testo 175T2

Nhà sản xuất:
  • Bộ nhớ lên tới 1 triệu kết quả đo.
  • Tối đa 2 kênh.
  • Tốc độ đo 10 giây đến 24 giờ.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.